ლითონის კედლის გამყოფი და ფურცლის ლითონის ნაწილები